Georgia Rose


Dusty roads and winter time,
Tonight I'm thinking of the town
And the one I left behind
To do this rambling 'round
Tonight I'm drinking while I'm thinking
Until the beer joints close
And I'm thinking of someone
I called my Georgia Rose

It's on dusty streets we walked
And talked of things to be
And she never laughed or mocked
My wanting to be free Tonight I'm free
to walk these streets
While the wind cuts through my clothes
And I'm free to dream forever
About my Georgia Rose

So come to my dreams
Sweet as a flower
Blooming among the pines
Georgia Rose
Still my desire
Once you could have been mine

Sometimes a man makes certain choices
And they lead his heart somewhere
Sometimes he follows certain voices
And he don't seem to care
Oh how I love that little town
Down on the Eastern coast
And I love that pretty girl
I called my Georgia RoseCaptcha
Piosenkę Jimmie Dale Gilmore Georgia Rose przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Georgia Rose, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Georgia Rose. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jimmie Dale Gilmore Georgia Rose w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.