All Night Long


All night long
I cry for you
I keep rememberin'
What your love can do
I miss you
Baby, all night long

And all night long
I twist and turn
I keep rememberin'
How your kiss can burn
I miss you
Baby, all night long

I wish I had
A magic phone
From your heart to mine
I'd call you heart-to-heart
Each night, on your private line

Then, all night long
So constantly
I'd keep you busy
Makin' love to me
I love you
Baby, all night long

I wish I had a magic phone
From your heart
Right to mine
Then I'd call you
Heart-to-heart
Each night on your private line

Then, all night long
So constantly
I'd keep you busy
Making love to me
And I love you
Baby, all night longCaptcha
Piosenkę Jo Stafford All Night Long przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All Night Long, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All Night Long. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jo Stafford All Night Long w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.