Cherry Bomb


(Jett-Fowley)
Can't stay at home, can't stay in school
Old folks say ya poor little fool
Down the street, I'm the girl next door
I'm the fox you've been waiting for
Hello daddy
Hello mom
I'm your ch ch ch
Ch cherry bom
Hello world, I'm
Your wild girl
Ch Ch Ch
Ch cherry bom
Stone age love, and strange sounds too
Come on baby, let me get into you
Bad nights causin' teenage blues
Get out now, 'cause you've got nothin' to lose
Hello daddy
Hello mom
I'm your ch ch ch
Ch cherry bom
Hello world, I'm
Your wild girl
Ch Ch Ch
Ch cherry bom
Hey street boy, ya want some style
Your dead end dreams don't make you smile
I'll give you somethin' to live for
Have ya, grab ya till you're sore
Hello daddy
Hello mom
I'm your ch ch ch
Ch cherry bom
Hello world, I'm
Your wild girl
Ch Ch Ch
Ch cherry bombCaptcha
Piosenkę Joan Jett & The Blackhearts Cherry Bomb przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cherry Bomb, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cherry Bomb. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Joan Jett & The Blackhearts Cherry Bomb w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.