Cherry Bomb


(J Jett/K Fowley)

Can't stay at home, can't stay at school
Old folks say, ya poor little fool
Down the street I'm the girl next door
I'm the fox you've been waiting for

Hello Daddy, hello Mom
I'm your ch ch ch ch ch cherry bom
Hello world I'm your wild girl
I'm your ch ch ch ch ch cherry bom

Stone age love and strange sounds too
Come on baby let me get to you
Bad nights cause'n teenage blues
Get down ladies you've got nothing to lose

Hello Daddy, hello Mom
I'm your ch ch ch ch ch cherry bom
Hello world I'm your wild girl
I'm your ch ch ch ch ch cherry bom

Hey street boy whats your style
Your dead end dreams don't make you smile
I'll give ya something to live for
Have ya, grab ya til your sore

Hello Daddy, hello Mom
I'm your ch ch ch ch ch cherry bom
Hello world I'm your wild girl
I'm your ch ch ch ch ch cherry bombCaptcha
Piosenkę The Runaways Cherry Bomb przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cherry Bomb, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cherry Bomb. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Runaways Cherry Bomb w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.