Bad Moon Rising


I see a bad moon risin'
I know the trouble's on the way
Looks like we're in for nasty weather
I feel a bad time today

Chorus: Don't go out tonight,
It's bound to take your life
There's a bad moon on the rise

I feel the hurricane blowin'
I know the end is coming soon
I see the river's overflowin'
I hear the voice to raise the ruin

Hope you got your things together
Hope you are quite prepared to die
I think we're in for nasty weather
Hold on we'll take you for a rideCaptcha
Piosenkę John Fogerty Bad Moon Rising przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bad Moon Rising, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bad Moon Rising. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę John Fogerty Bad Moon Rising w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.