If It Ain't Love


If it ain't love then let's don't even let it start let's leave it alone
If it ain't love then let's don't temp our foolish hearts let's leave it alone

Happiness is free just like a rolling stone and only love can make it stay at home
Feelin's have a way of mixin' right with wrong if it ain't love let's leave it alone
If it ain't love
[ fiddle - guitar ]
Togetherness can fade like the music of a song
It comes and goes like the breaking of the dawn
How could we hang on to something that was gone if it ain't love let's leave it alone
If it ain't love
If it ain't love
Leave it alone leave it aloneCaptcha
Piosenkę Jose Gonzales If It Ain't Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke If It Ain't Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki If It Ain't Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jose Gonzales If It Ain't Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.