Tekst piosenki Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat: Any Dream Will Do

Any Dream Will Do


Joseph
I closed my eyes, drew back the curtain
To see for certain what I thought I knew
Far far away, someone was weeping
But the world was sleeping
Any dream will do
Joseph & Children
I wore my coat, with golden lining
Bright colors shining, wonderful and new
And in the east, the dawn was breaking
And the world was waking
Any dream will do
Joseph
A crash of drums, a flash of light
My golden coat flew out of sight
The colors faded into darkness
I was left alone
Joseph & Children
May I return to the beginning
The light is dimming, and the dream is too
The world and I, we are still waiting
Still hesitating
Any dream will do
Joseph
A crash of drums, a flash of light
My golden coat flew out of sight
The colors faded into darkness
I was left alone
Joseph & Children
May I return to the beginning
The light is dimming, and the dream is too
The world and I, we are still waiting
Still hesitating
Any dream will doCaptcha
Piosenkę Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat Any Dream Will Do przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Any Dream Will Do, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Any Dream Will Do. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat Any Dream Will Do w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.