You Go To My Head


You go to my head
and you linger like a haunting refrain
and I find you spinning 'round in my brain
like the bubbles in a glass of champagne

You go to my head
like a sip of sparkling burgundy brew
and I find the very mention of you
like the kicker in a julep or two

The thrill of the thought
that you might give a thought to my plea
casts a spell over me
till I say to myself
get ahold of yourself!
Can't you see that it never can be?

You go to my head
with a smile that makes my temperature rise
like a summer with a thousand Julys
You intoxicate my soul with your eyes

Though I'm certain that this heart of mine
hasn't a ghost of a chance
in this crazy romance,
you go to my headCaptcha
Piosenkę Judy Garland You Go To My Head przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Go To My Head, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Go To My Head. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Judy Garland You Go To My Head w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.