Venom Wearin' Denim


She's just venom wearin denim
She's a viper dressed in blue
Tight fittin jeans are all she needs
To put the bite on you
She's pretty but she's poison
Like a copperheaded queen
She's just venom wearin denim
She's a nightmare not a dream

VERSE

She slithers when she walks
And there's no tellin where she's been
She'll coil up beside you tryin to she'd that venom skin
Once she strikes her deadly bite there's no antidote
She's just venom wearin denim boy
She'll go right for your throat

CHORUS
GUITAR SOLO
LAP STEEL SOLO

VERSE
She'll start hissin when she's kissin
Sayin your the only one
She'll tell you lies with beady eyes
And a big long forked tongue
If you give that gal a diamond ring
You'll get a diamondback
She just venom wearin denim boy
She's always makin tracks

CHORUS

She's just venom wearin denim
She's a nightmare not a dreamCaptcha
Piosenkę Junior Brown Venom Wearin' Denim przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Venom Wearin' Denim, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Venom Wearin' Denim. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Junior Brown Venom Wearin' Denim w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.