From Time To Time


Once I loved a pretty woman till one day she up and ran
S'pose I should have felt it coming
But it's hard to think of her with another man
Oh my lady I need you
Though from time to time I don't seem to

Once the sun shone in my garden
Till my love took off and left me with the rain
Now my heart and I are starting
To forget it all and start out again
Oh my lady I need you
Though from time to time I don't seem to

My heart is hurting bad
And all the trees look so sad
And all the love we could have had
Oo from time to timeCaptcha
Piosenkę Ken Hensley From Time To Time przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke From Time To Time, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki From Time To Time. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ken Hensley From Time To Time w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.