Don't Give It Up


Don't give it up
Don't give it up

Don't worry if the sun don't shine
You've seen it before, you don't need to worry
Every day's an uphill climb, nothing has changed
Believe me when I tell ya

Don't give it up
Don't give it up

Don't give up--you know it's true
Gotta do what you wanna do
Oh yeah

Don't give it up--you don't have to
Gotta do what you wanna do
Oh yeahCaptcha
Piosenkę La Chicane Don't Give It Up przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Don't Give It Up, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Don't Give It Up. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę La Chicane Don't Give It Up w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.