No Ordinary Morning


If there was nothing that I could say
Turned your back and you just walked away
Leaves me numb inside I think of you
Together is all I knew

We moved too fast but I had no signs
I would try to turn the hands of time
I look to you for a reason why
The love we had passed me by

And as the sun would set, you would rise
Fall from the sky into paradise
Is there no light in your heart for me
You've closed your eyes, you no longer see

There were no lies between me and you
You said nothing of what you knew
But there was still something in your eyes
Left me helpless and paralysed

You could give a million reasons change the world and change the tides
Could not give me the secrets of your heart and of your mind
In the darkness that surrounds me now there is no peace of mind
Your careless words undo me, leave the thought of us behind
You could give a million reasons change the world and change the time
Could not give me the secrets of your heart and of your mind
In the darkness that surrounds you now there is no peace of mind
Your careless words undo me, leave the thought of us behindCaptcha
Piosenkę La Chicane No Ordinary Morning przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke No Ordinary Morning, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki No Ordinary Morning. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę La Chicane No Ordinary Morning w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.