Falling Rain


[SOLO: RAIN]

Deep in my heart
I would like to find a place for love
It's not so easy as i'd like
and all this time, all the time we've lost
Just to follow a dream
nothing will remain

The rain is falling down on me
falling down as a silent cry

Now I'm staring at the mirror and inside my heart
I can't find my inner soul
Now I'm staring at the mirror and inside my eyes
nothing but a little tear

It's not your way and I think you gotta find one
a little Angel starts to cry
This falling rain is telling now a love is dying
but i will live into your heart

The rain is falling

Now I'm staring

Deep in my heart
I would like to find a place for love
and all this time, all the time we've lost
Just to follow a dreams

[SOLO: RAIN/TH"?RSEN]

Now I'm staring at the mirror and inside my heart
I can't find my inner soul
Now I'm staring at mirror and all around
nothing but falling rain

[Magnani C, Cantarelli F, Tiranti R]Captcha
Piosenkę Labyrinth Falling Rain przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Falling Rain, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Falling Rain. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Labyrinth Falling Rain w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.