The Night Of Dreams


Close your eyes, can you see?
It's the land of Secret Dreams Take my hands
Follow me where Time escapes from Reality
Can you feel the loneliness burning in my heart?
I would need an Angel to teach me again to fly

Fly to me and save me
Heal my broken wings
Close your eyes and kiss me
'cause tonight

It's The night of Dreams
and your crystal - eyes could drive me to the light
It's The night of Dreams
and I can finally dream to fly

higher, till the sky

Every day and every night I look up for your eyes
rain is falling from the sky like tears and I don't like

Fly to me and save me
Heal my broken wings
Close your eyes and kiss me
'cause tonight

It's The night of Dreams
and your crystal - eyes could drive me to the light
It's The night of Dreams
and I can finally dream to fly

higher, till the sky

Now I wonder what I would ever have been
If I had never met you
Stars in the sky are shining as never before
Now I can answer, I know ("What is Love?")

[SOLO: TH"?RSEN/RAIN]

Fly to me

It's the night

[Magnani C, Rubulotta F, F Contini L]Captcha
Piosenkę Labyrinth The Night Of Dreams przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Night Of Dreams, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Night Of Dreams. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Labyrinth The Night Of Dreams w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.