Lets Set a Date


(Sung to the tune of "Battle Hymn of the Republic")
ENTIRE STUDENT BODY
Oh, the hiring of Liddas by
Degloba was a sin;
It was through the Devil that the school board let her in;
She imposed an evil system of inhuman discipline;
And must be overthrown!
Oh, let's go out against our teacher,
That awful, old subhuman creature,
She must be stopped right now,
And it doesn't matter how,
We want our "I hate you" message to reach her!
Oh, the hiring of Liddas by Degloba was a sin;
It was through the Devil that the school board let her in;
She imposed an evil system of inhuman discipline;
And must be overthrown!
Oh, let's go out against our teacher,
That awful, old subhuman creature,
She must be stopped right now,
And it doesn't matter how,
We want our "I hate you" message to reach her
Note: Liddas, aka "Kvetchy", responds shortly afterwards with a
speech that appears to be a parody on "How the Grinch Stole
Christmas"Captcha
Piosenkę Landau James E.f Lets Set a Date przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lets Set a Date, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lets Set a Date. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Landau James E.f Lets Set a Date w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.