Something I Can Feel


If you steal my heart
Hold it to the flame
I will keep that fair
Burn it in your name
Don't let me pull away
Let me feel the pain
And maybe you think that its crazy

But I've been stoned
And I've been stung
And I'm still someone
I don't want to hear about angels in my life

All I want is something real
Something I can feel
I want you so much
And I need to be loved to be healed
Something I can feel

If I find a way
To let you in
If I make a place
Underneath my skin
If it hurt before
Will it hurt again
I'll maybe surrender my
Save me

But I've been tossed
And I've been torn
And I've been reborn
And I don't need any miracles
In my life

All I want is something real
Something I can feel
I want you so much
And I need to be loved to be healed
Something I can feel

Let me feel you
Let me touch you
Let me hold you
Let me know you
Let me show you
Love

All I want is something real
Something I can feel
I want you so much
And I need to be loved to be healed
Something I can feel

Let me feel you
Let me hold you
Something I can feel

Something I can feelCaptcha
Piosenkę Leah Andreone Something I Can Feel przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Something I Can Feel, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Something I Can Feel. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Leah Andreone Something I Can Feel w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.