Is It Just Me


(Greg Johnson/Randy Thomas)

Lately I've been stumbling over my words
When I talk to you I get nervous
And I rehearse how to say hello when you call me on the phone
When you're over at my house
Watching TV sittin' on the couch
Just hangin' out I catch you staring at me with that silly grin
Are we just friends or is there something going on
Can you feel it too

Or is it just me feeling this way
Am I the only one that senses
Something going on behind the scenes
Or is it just you the way that you are
That I can't resist and you can't help it
Baby are you falling in love
Or is it just me

Maybe you're just a harmless flirt
And it's safe to rest assured
That it's absurd the way my brain will over analyze
And when my head begins to rush
Eveytime I think of us
Looking up I get the feeling that this feeling might be real
So what's the deal is there something going on
Can you feel it too

Or is it just me feeling this way
Am I the only one that senses
Something going on behind the scenes
Or is it just you the way that you are
That I can't resist and you can't help it
Baby are you falling in love
Or is it just me

Whose pulse is pounding whenever you're near
Is it hot in here
Or is it just me
Or is it just you the way that you are
That I can't resist and you can't help it
Baby are you falling in love
Is it just me (feel like I'm falling in love)
Is it just me (feel like I'm falling)
Is it just meCaptcha
Piosenkę Lila McCann Is It Just Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Is It Just Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Is It Just Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lila McCann Is It Just Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.