Is It Just Us


(Jerry Salley/Darryl Worley)

Today I drove through this ol' town
Took a real good look around
Saw a lot of things I'd never seen before
An older couple holding hands
Young lovers picking out wedding bands
Things I'd never noticed
Until my eyes met yours

Now I'm seeing things I've never seen
Dreaming dreams I've never dreamed
There's been such a change in me
Since I felt your touch
Everywhere I go it seems folks
Can't get close enough
Is the whole world in love
Or is it just us

When you walk with your head down
All you see's the cold hard ground
But I looked up in time to catch a glimpse of you
If everyone on God's green earth
Knew true love and what it's worth
They'd know how I'm feeling
And share my point of view 'cause

Now I'm seeing things I've never seen
Dreaming dreams I've never dreamed
There's been such a change in me
Since I felt your touch
Everywhere I go it seems folks
Can't get close enough
Is the whole world in love
Or is it just us

Everywhere I go it seems folks
Can't get close enough
Is the whole world in love
Or is it just us
Is it just usCaptcha
Piosenkę Darryl Worley Is It Just Us przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Is It Just Us, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Is It Just Us. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Darryl Worley Is It Just Us w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.