Someone Somewhere


I know there's someone somewhere who loves me
I know there's someone somewhere who cares
I know there's someone somewhere who loves me
I know there's someone somewhere who cares
I'm gonna keep on a-searchin' until the angel answer my prayer
Good thing, good things, good things, good things, good things
Come to those who wai-ait
An' I've been waitin' a long, long time, good things come to those who wait
An' I wanna tell you I been waitin' long, long time,
I'm gonna keep on a-waitin', until the day I can call you mine
I'm not gonna get discouraged, I'm not gonna turn around
I'm not gonna get discouraged, I'm tryin' to tell you, I'm not gonna turn around
I'm gonna keep on pressin' hard and forward, until trueCaptcha
Piosenkę Little Junior Parker Someone Somewhere przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Someone Somewhere, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Someone Somewhere. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Little Junior Parker Someone Somewhere w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.