Songtekst van Little Junior Parker: Someone Somewhere

Someone Somewhere


I know there's someone somewhere who loves me
I know there's someone somewhere who cares
I know there's someone somewhere who loves me
I know there's someone somewhere who cares
I'm gonna keep on a-searchin' until the angel answer my prayer
Good thing, good things, good things, good things, good things
Come to those who wai-ait
An' I've been waitin' a long, long time, good things come to those who wait
An' I wanna tell you I been waitin' long, long time,
I'm gonna keep on a-waitin', until the day I can call you mine
I'm not gonna get discouraged, I'm not gonna turn around
I'm not gonna get discouraged, I'm tryin' to tell you, I'm not gonna turn around
I'm gonna keep on pressin' hard and forward, until trueCaptcha
Liedje Little Junior Parker Someone Somewhere is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Someone Somewheremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Little Junior Parker Someone Somewhere downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Someone Somewhere in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.