The Arsonist And The Architect


Assembled in a mass grouped inside
pigeon holes constructed by a sketch a factory of evasion the worms crawl to
the wine like salt
to a slug they wither to their knees devoured by the architect his
blueprints spell constriction
he merely drew the increments your father built the vice I abdicate the
architect I don't believe
you drew the plans a carpenter without nails a son without a father your
children fall on ashes
cling to a blistered dreams broken by the blueprint whatever you create I'll
be sure to burnCaptcha
Piosenkę Luddite The Arsonist And The Architect przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Arsonist And The Architect, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Arsonist And The Architect. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Luddite The Arsonist And The Architect w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.