I Will Offer Up My Life


I will offer up my life in spirit and truth
Pouring out the oil of love as my worship to You
In surrender I must give my every part
Lord receive the sacrifice of a broken heart

Chorus:
Jesus, what can I give
What can I bring
To so faithful a friend
To so loving a king
Saviour, what can be said
What can be sung
As a praise of Your name
For the things You have done

Oh my words could not tell
Not even in part
Of the debt of love that is owed
By this thankful heart

You deserve my every breath for You've paid the great cost
Giving up Your life to death, even death on a cross
You took all my shame away, there defeated my sin
Opened up the gates of Heaven, and have beckoned me in

What can I give
What can I bring
What can I sing as an offering, Lord
(What can I give
What can I give to You, to You)Captcha
Piosenkę M I C I Will Offer Up My Life przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Will Offer Up My Life, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Will Offer Up My Life. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę M I C I Will Offer Up My Life w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.