Liquid Gang


It's gonna be grand when you take
the hand of the liquid gang, oh yeah
Peter with the heater, he's such a messy eater
He's got frogs in his eyes from telling those lies
Sunday's almost Monday and you gotta understand
It's gonna be grand when you take
the hand of the liquid gang, oh yeah

Shelly 's silver belly, she's got me on the telly
Down with the dog he's a rockabilly yob
The kids are young, but that's how we begun
You gotta understand when you take
the hand of the liquid gang, oh yeah

You're gonna be grand (x4)

Paladin heat with the dancing feet
Rides a two tone bike he does what he likes
But my head is alright but you're out of sight
But you gotta understand when you take
the hand of the liquid gang, oh yeah

You're gonna be grand (Repeat to end)Captcha
Piosenkę Marc Bolan and T. Rex Liquid Gang przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Liquid Gang, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Liquid Gang. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Marc Bolan and T. Rex Liquid Gang w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.