Wait for the sun


Autumn leaves and April rain
Watch the seasons come and change
Though they go I stay the same
Lay me down in hazy days
Wait for the sun gonna rise gonna come
Wait for the sun gonna rise gonna come
See the coming of the sun
Warms my soul and turns me on
Touch me with your summer breeze
Lift me, take me, make me free
Wait for the sun gonna rise gonna come
Wait for the sun gonna rise gonna comeCaptcha
Piosenkę Menswear Wait for the sun przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wait for the sun, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wait for the sun. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Menswear Wait for the sun w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.