Wait For The Sun


I'm just a boy who makes mistakes
Sometimes I feel like kicking my own rump
Have no money, but big dreams
Fight my way and wait for the sun

Yes I still believe! Wait for the sun

Don't make light of me Don't make light of me
I win by all means I shall never give up
Draw my chin, in a fighting pose
Keep breathing through till I fall down
Nothing gives me more pleasure than change the worldCaptcha
Piosenkę Hi-Standard Wait For The Sun przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wait For The Sun, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wait For The Sun. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hi-Standard Wait For The Sun w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.