O Holy night


The stars are brightly shining
It is the night of our dear saviours? birth
Long lay the world
In sin and error pining
Till he appeared and the soul felt its? worth
A thrill of hope
The weary world rejoices
For yonder breaks
A new and glorious morn
Fall on your knees
Oh hear the angels? voices
O night divine
O night, when christ was born
O night divine
O night, o night divine
(repeat)Captcha
Piosenkę Michael Bolton O Holy night przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke O Holy night, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki O Holy night. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Michael Bolton O Holy night w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.