The Center Of My Heart


How do I begin to say
Words are not enough to show you how I really feel
How the night is now just knowing you are here
I can show you night and day
I'll hold you til the end of tomorrows disappear
Now it's all so clear
What a fool I would have been if I never let you in
Inside of me so faithfully you stood by me

It started with a leap of faith, took me to a higer place
Though I wasn't ready to believe you were there to reach inside of me
I thank you for the love you gave
For every step along the way
You taught me to believe again,
Baby, that's the hardest part
It's all because you took the journey
The journey to the center of my heart

Looking back I have to laugh
Thinking how I walked the earth so proudly on my own
When deep down I was scared to be alone
Somewhere down that lonely path
You appeared with love to follow anywhere I go
How did you know you could turn my world around
This place I never would have found
Without you I would spend my life afraid to fly

It started with a leap of faith, took me to a higer place,
Though I wasn't ready to believe you were there to reach inside of me
I thank you for the love you gave
For every step along the way
You taught me to believe again
Baby, thats the hardest part
It's all because you took the journey
The journey to the center of my heart

What a fool I would have been
If I never let you in inside of me so faithfully you stood by me

It started with a leap of faith, took me to a higer place,
Though I wasn't ready to believe you were there to reach inside of me
I thank you for the love you gave
For every step along the way
You taught me to believe again
Baby, thats the hardest part
It's all because you took the journey
The journey to the center of my heart

I thank God you took the journey to the center of my heartCaptcha
Piosenkę Michael Bolton The Center Of My Heart przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Center Of My Heart, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Center Of My Heart. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Michael Bolton The Center Of My Heart w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.