The World Is You


The world is mine, mine, mine, mine,?

When I walk on the city's roads
And the people are shades of skills
Close my eyes and look around
Take a glance at my heart
I can't tell what's going over me
Since I saw you last night dancin'
Now I know my life came to the point
That the world is you

When I walk on the city's streets
And the racing cars seem so still
Close my eyes and black my mind
Take her home on my heart
Is my feeling gettin' through to you?
Can you hear what is the message?
I can feel and breath it in the air
That the world is you

Barcelona yo tengo corrida en la plaza de toros
Now in New York I'm singing for you, oh, oh, oh
Tour Eiffel à Paris, moi, je t'aime, Moulin Rouge, mon amour, oui
But in London the Big Ben is time, oh, oh, oh

The world is you and you are my world, girl
The world is you and you are my world
(Your world is mine)
The world is you and you are my world, girl
The world is you and you are my world

When you cry you call on me
And the timing is not so right
I will not turn my back on you
Though the moment is hard
People dancing on the other side
Of a rainbow coloured disco
I'm alone with you, and to my eyes
The world is you

When I walk on the city's roads
And the people are shades of skills
Close my eyes and look around
Take a glance at my heart
I can't tell what's going over me
Since I saw you last night dancin'
Now I know my life came to the point
That the world is you

Barcelona yo tengo corrida en la plaza de toros
Now in New York I'm singing for you, oh, oh, oh
Tour Eiffel à Paris, moi, je t'aime, Moulin Rouge, mon amour, oui
But in London the Big Ben is time, oh, oh, oh

The world is mine
The world is youCaptcha
Piosenkę Miko Mission The World Is You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The World Is You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The World Is You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Miko Mission The World Is You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.