Elephant Love Medley


Ewan: Love is a many splendored thing, Love lifts us up where we belong, All you need is Love
Nicole: Please, don't start that again
Ewan: All you need is Love
Nicole: A girl has got to eat
Ewan: All you need is Love
Nicole: She'll end up on the street
Ewan: All you need is Love
Nicole: Love is just a game
Ewan: I was made for loving you baby, You were made for loving me
Nicole: The only way of loving me baby, Is to pay a lovely fee
Ewan: Just one night, Just one night
Nicole: There's no way, Cause you can't pay
Ewan: In the name of Love, One night in the name of Love
Nicole: You crazy fool, I won't give in to you
Ewan: Don'tleave me this way, I can't survive, Without your sweet Love, Oh baby, don't leave me this way
Nicole: You'd think that people would have had enough of silly Love songs
Ewan: I look around me, And I see it isn't so, no
Nicole: Some people wanna fill the world with silly Love songs
Ewan: Well, what's wrong with that? I'd like to know, Cause, here I go again!
Love lifts us up where we belong, Where eagles fly on a mountain high
Nicole: Love makes us act like we are fools, Throw our lives away, For one happy day
Ewan: We could be heroes, Just for one day
Nicole: You, you will be mean
Ewan: No, I won't
Nicole: And II'll drink all the time
Ewan: We should be lovers
Nicole: We can't do that
Ewan: We should be lovers, And that's a fact
Nicole: Though nothing will keep us together
Ewan: We could steal time, Just for one day
Both: We could be heroes, Forever and ever,
We could be heroes, Forever and ever, We could be heroes
Ewan: Just because I will always Love You
Nicole: I can't help loving youHow wonderful life is
Both: Now, you're in the world
Placido Domingo: La forza dell'amor ( the power/force of Love )Captcha
Piosenkę Moulin Rouge Elephant Love Medley przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Elephant Love Medley, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Elephant Love Medley. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Moulin Rouge Elephant Love Medley w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.