Elephant Love Medley


Ewan: Love is a many splendored thing, Love lifts us up where we belong, All you need is Love
Nicole: Please, don't start that again
Ewan: All you need is Love
Nicole: A girl has got to eat
Ewan: All you need is Love
Nicole: She'll end up on the street
Ewan: All you need is Love
Nicole: Love is just a game
Ewan: I was made for loving you baby, You were made for loving me
Nicole: The only way of loving me baby, Is to pay a lovely fee
Ewan: Just one night, Just one night
Nicole: There's no way, Cause you can't pay
Ewan: In the name of Love, One night in the name of Love
Nicole: You crazy fool, I won't give in to you
Ewan: Don'tleave me this way, I can't survive, Without your sweet Love, Oh baby, don't leave me this way
Nicole: You'd think that people would have had enough of silly Love songs
Ewan: I look around me, And I see it isn't so, no
Nicole: Some people wanna fill the world with silly Love songs
Ewan: Well, what's wrong with that? I'd like to know, Cause, here I go again!
Love lifts us up where we belong, Where eagles fly on a mountain high
Nicole: Love makes us act like we are fools, Throw our lives away, For one happy day
Ewan: We could be heroes, Just for one day
Nicole: You, you will be mean
Ewan: No, I won't
Nicole: And II'll drink all the time
Ewan: We should be lovers
Nicole: We can't do that
Ewan: We should be lovers, And that's a fact
Nicole: Though nothing will keep us together
Ewan: We could steal time, Just for one day
Both: We could be heroes, Forever and ever,
We could be heroes, Forever and ever, We could be heroes
Ewan: Just because I will always Love You
Nicole: I can't help loving youHow wonderful life is
Both: Now, you're in the world
Placido Domingo: La forza dell'amor ( the power/force of Love )Captcha
Liedje Moulin Rouge Elephant Love Medley is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Elephant Love Medleymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Moulin Rouge Elephant Love Medley downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Elephant Love Medley in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.