Making It


It's been a long time and I haven't known
This love overflowin'
You seem to be there when I needed you most
The heartaches just disappear
And when the world would be fallin' apart
You said, "it's gonna be alright"
This time we'll close our eyes
We'll dream those dreams again tonight

CHORUS:
(Oh-hoh)I think we're gonna make it
We just let them be that's how it's gonna be
(Oh-hoh)I know we're gonna make it
With you tonight, everything will be alright

Could it be that your eyes can see
The soul that's inside of me
And when we touch the feeling is strong
The passion and loving we make

And when your tears would fall till it dry
You said "it's gonna be alright"
This time we'll close our eyes
We'll dream those dreams again tonight

CHORUS:
(Oh-hoh)I think we're gonna make it
We just let them be that's how it's gonna be
(Oh-hoh)I know we're gonna make it
With you tonight, everything's gonna be alright
(everything's gonna be alright)

We've been friends all along
You eased all the pain inside
God let you into my life
All my fears are gone and now I'm alive

CHORUS:
(Oh-hoh)I think we're gonna make it
We just let them be that's how it's gonna be
(Oh-hoh)I know we're gonna make it
With you tonight, everything's gonna be alright

(Oh-hoh)I think we're gonna make it
We just let them be that's how it's gonna be
(Oh-hoh)I know we're gonna make it
With you tonight, everything's gonna be alright
(everything's gonna be alright)Captcha
Piosenkę Neocolours Making It przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Making It, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Making It. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Neocolours Making It w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.