Until The End Of Time


"until the end of time"
chorus:
i keep on saying to you
i keep on telling you
that i love you so
and i want you to know
oh, please believe what i say
i promise you i will stay
i'll be here for you my love
until the end of time

i don't wanna see you cry
i know wanna say goodbye
i don't want to hurt you babe
'coz i know that i care for you my love
and i knew it from the startCaptcha
Piosenkę Neocolours Until The End Of Time przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Until The End Of Time, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Until The End Of Time. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Neocolours Until The End Of Time w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.