Homo-Erectus-Americanus


Stop and think who will profit
The motive for those who bought this
See who advances further in the end

All the lies that they tell us
Hollow promises that they sell us
The wool's pulled over our eyes again

Cover you mouth and don't speak to loud
They will hush you up and shut you down
With people sick and people poor, scared of change
We stand I line, stand in line, stand in line,
Stand in line for more!

So if you're undecided
The sides have been divided
My foot won't cross the line drawn in the sand

At fault of hesitation
Misled by presentation
Lack of information fueled their plan

I don't know why everything is the same
I don't even know if you are to fucking blame
Why do good times always fall apart
I don't know, I don't know, I don't know,
Stand in line for more

It's Power to the People?Captcha
Piosenkę New Bruises Homo-Erectus-Americanus przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Homo-Erectus-Americanus, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Homo-Erectus-Americanus. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę New Bruises Homo-Erectus-Americanus w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.