Bed


My head is lead I don't want to ever go to bed
Your hair is on fire
You snuff the blaze turn to vapor and you float away
We got into a bad fight
Laid her on the bed [X6]

My eyes are lungs of the prophet and speak in tongues
I know how you die
Your sister crumbles oh your serpents to the holy throne
To me she is just a dead spy

Laid her on the bed [x3]
Lie to all your friends [X4]

I don't know what you feel like
Ambushed on the root, stole your gold and you laugh
Everything that you own starts to pile up
Like bones make the walls of your prison

Laid her on the bed [X3]
I don't want to ever go to bed

Stay out for the fight
The champ goes down like a clown in the second round
I wish we had a bed we could have brought
Lie to all your friends [X7]Captcha
Piosenkę New Found Glory Bed przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bed, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bed. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę New Found Glory Bed w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.