Tekst piosenki New Found Glory: The Quiet Things That No One Ever Knows

The Quiet Things That No One Ever Knows


We saw the western coast
I saw the hospital
Nurse the shoreline like a wound
Reports of lover's tryst
Were neither clear nor descript
We kept it safe and slow
The quiet things that no one ever knows

[Chorus (x2):]

Keep the blood in your head
And keep your feet on the ground
Today's the day it gets tired
Today's the day we drop down
Give up my body in bed
All for an empty hotel
Wasting words on lowercases and capitals

I contemplate the day we wed
Your friends are boring me to death
Your veil is ruined in the rain
By then it's you I could do without
There's nothing new to talk about
And though our kids are blessed,
The parents let them shoulder all the blame

[Chorus x2]

[Bridge (into faint of chorus) (x2):]

I lie for only you
And I lie well
Halleluh

[Chorus x2]Captcha
Piosenkę New Found Glory The Quiet Things That No One Ever Knows przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Quiet Things That No One Ever Knows, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Quiet Things That No One Ever Knows. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę New Found Glory The Quiet Things That No One Ever Knows w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.