Save Your Life


Dear friend, you been trying again
Doing whatever it takes to fit in
Falling for the lies of the world
You tell me you'd pay anything just to not hurt
What you want, I ain't got
What I had, can't be bought

There's something better I can give
If you surrender, you will live
Just got to taste and see it's good
I'd make you see it if I could
Gonna save your life
Gonna save your life

Dear friend, I'd be lying to you
If I told you each road that we traveled would be smooth
Sometimes you just wanna give up
Trying and trying but nothing is ever enough
Chasing things, what for? You've seen it all but want more

There's something better I can give
If you surrender, you will live
Just got to taste and see it's good
I'd make you see it if I could
Gonna save your life
Gonna save your live

I can see now you want this
And you know that you need this
Get away from the darkness
Get away from the darkness

I can see now you want this
And you know that you need this
Get away from the darkness
Got to know who Christ is

There's something better I can give
If you surrender you will live
Just got to taste and see it's good
I'd make you see it if I could

It's gonna save your life
(It doesn't matter with this life)
It's gonna save your life
(It doesn't matter with this life, oh)

It's gonna save your life
(It doesn't matter with this life)
It's gonna save your life
(It doesn't matter with this life)
It's gonna, it's gonna save your life

[Please edit or send an email if you think the lyrics is having a mistake, 'coz this is my first time! ]Captcha
Piosenkę Newsboys Save Your Life przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Save Your Life, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Save Your Life. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Newsboys Save Your Life w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.