Sinnerman


Oh, sinner man, where you gonna run to?
Oh, sinner man, where you gonna run to?
Oh, sinner man, where you gonna run to?
Oh, sinner man, where you gonna run to all on that day?

Run to the moon, "Moon won't you hide me?"
Run to the sea, "Sea won't you hide me?"
Run to the sun, "Sun won't you hide me all on that day?"

Lord says, "Sinner man, the moon'll be a bleeding"
Lord says, "Sinner man, the sea'll be a sinking"
Lord says, "Sinner man, the sun'll be a freezin' all on that day!"

Run to the Lord, "Lord won't you hide me?"
Run to the Lord, "Lord won't you hide me?"
Run, run, "Lord won't you hide me all on that day?"

Lord says "Sinner man, you should've been a praying"
Lord says "Sinner man, you should've been a praying"
Lord says "Sinner man, you should've been a praying all on that day"Captcha
Piosenkę Nina Simone Sinnerman przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sinnerman, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sinnerman. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Nina Simone Sinnerman w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.