Absentimental


Contract, contract
Contract, contract of black halos

Go, run your mouth
Your open mouth, run your open mouth
Close your open mouth, close your open mouth

Sun blacks out, sky blacks out
Sun blacks out, sky blacks out
Sun blacks out, sky blacks out
Sun blacks out, sky blacks out
The sky blacks out

Don't plan on standing under the falling sky
So pointless, [Incomprehensible] so pointless to fall, fall, fall

Please believe what you see
And what you hear and what you love, you love

Sun blacks out, sky blacks out
Sun blacks out, sky blacks out
Sun blacks out, sky blacks out
Sun blacks out, sky blacks out

Your names are indications in red blood
Your names are indications in red blood
Your names are indications in red blood

I'm choking, I'm choking, I'm choking on my tongue
I'm choking, I'm choking, I'm choking on my tongue
I'm choking, I'm choking, I'm choking on my tongue
I'm choking, I'm choking, I'm choking on my tongue, on my tongue

[Incomprehensible]Captcha
Piosenkę Norma Jean Absentimental przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Absentimental, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Absentimental. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Norma Jean Absentimental w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.