Infinity Divine


Dying of terror the lust in your eyes
Temptressed by your glance
As you fade away

[Bridge:]

Achieving higher steps
To a perfect life
Gaze a crystal sky
Its wept away
Your sorrow end

Paint all my pictures with glanzed perfect eye
Fall into the visions then wonder why

[Bridge]

[Chorus:]

Your wanderlust so high
Wanderlust so high to try
Truth I'll find
I'll never can describe

Take the chance
You are what you mean you can be
When trying you fail
In times that you

Seize the moments that's true
FUll of life
When nightbreezes whispers you to unwind

[Bridge]

[Chorus]Captcha
Piosenkę Pagan's Mind Infinity Divine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Infinity Divine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Infinity Divine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Pagan's Mind Infinity Divine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.