Arabella (oh Tell Me)


Your chandeliers are tarnished
with the breath of seven ages
but you're standing
the passions and the secrets
and the pain and the beauty
deep within you

You're faceless and you're eyeless
and underneath that silence it's forbiddin'
you stand there like a statue of decay
who the hell do you think your kiddin'

tell me of the nights
you've given shadows away
tell me of the hours
you've given warmth for pay
Arabella Arabella

Watch out because there may be times
when angels come around and
they'll employ you
and you will find your purpose gone
and knowing this it will destroy you

tell me of the nights
you've given shadows away
tell me of the hours
you've given warmth for pay
Arabella ArabellaCaptcha
Piosenkę PAICE ASHTON LORD Arabella (oh Tell Me) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Arabella (oh Tell Me), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Arabella (oh Tell Me). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę PAICE ASHTON LORD Arabella (oh Tell Me) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.