Beneath The Fire


the house goes wanting
my woman still waiting
but i'm not leaving
i will find you
i know our love is true
i will find you

i feel he's deep down
past smoke and steel
broken concrete walls
when i sit down here i say

there beneath the fire
telling me it would be alright
there beneath the fire
telling me it would be alright

i will find you
i know our love is true
i will find you
i'm not leaving
'til the last dust pan of dirt is gone from here

there beneath the fire
telling me it would be alright
there beneath the fire
telling me it would be alrightCaptcha
Piosenkę Pete Francis Beneath The Fire przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Beneath The Fire, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Beneath The Fire. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Pete Francis Beneath The Fire w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.