Holy Ghost Power


Everybody's talking about power
Power to the people they say
Everybody tryin' to get more power
They're goin' in circles today

I'm sick of this jive, gonna hop in my rod
Gonna motivate clear across town
Gonna go to church, gonna end my search
Gonna fill my soul with power

(Chorus)

Holy Ghost power gonna fill you today
Holy Ghost power gonna take you away
Holy Ghost power gonna fill you within
Holy Ghost power gonna save you from sin

Don't give me no jive, you ain't even alive
'Till you get your heart right with God
Better ask Him in and forget your sin
Let Him fill your soul with power

Repeat ChorusCaptcha
Piosenkę Petra Holy Ghost Power przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Holy Ghost Power, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Holy Ghost Power. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Petra Holy Ghost Power w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.