Mareluna


Stanotte questa luna,
c'illumina la mia vita e la tua
La casa sulla duna, lontana ? la citt?
Il mare ci porter? via, via
Mareluna questa notte
sarai mia ancora
Fino a che la luce arriva ed allora
La luna se ne andr?
Mareluna questo amore ci
sconvolge ancora
Fino a che arriver? l'aurora
Ma il mare rester?
MarelunaCaptcha
Piosenkę Pino Daniele Mareluna przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Mareluna, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Mareluna. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Pino Daniele Mareluna w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.