Demolition Derby


We're gonna take you to a demolition derby (yeah)

It's on a Saturday night and the boys want to rock
Gotta get some action, not yourself
Meet you at the ally
Everybody get about at night

School's out and we can't keep still
Gotta hold myself back and wait until
Tonight's the night
All hell's gonna break loose

We're gonna take you to a demolition derby
We're gonna make you topsy-turvy
We're gonna take you to a demolition derby
Now now now now now now now

The neighbors are screamin' "hey, stop that noise"
Give 'em a wink and shout "kill him, boys"
My daddy saw me now
He wouldn't let me out for a week

Trooby's got a sprain and Blondy's got his back
Noodle's with his action, better watch him for that
I've got my shoe shine in my pocket
Everybody's ready, let's go

We're gonna take you to a demolition derby
We're gonna make you topsy-turvy
We're gonna take you to a demolition derby
Now now now now right now

We're gonna take you to a demolition derby
We're gonna make you topsy-turvy
We're gonna take you to a demolition derby
Now now now now now now now NOW!

No no nooooooooooo!!

We're gonna take you to a demolition derby
We're gonna make you topsy-turvy
We're gonna take you to a demolition derby
Now now now now now now

We're gonna take you to a demolition derby
We're gonna make you topsy-turvy
We're gonna take you to a demolition derby
Now now now now now now now

We're gonna take you
We're gonna make you

We're gonna take you to a demolition derby
Now now now now now now now now
Now now now now now now now now
Now now now now now now now now
Now now now now now now now now
Now now now now now now now nowCaptcha
Piosenkę Quiet Riot Demolition Derby przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Demolition Derby, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Demolition Derby. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Quiet Riot Demolition Derby w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.