Ave Maria


Ave Maria! Maiden mild
Oh! listen to a maidens prayr,
For thou canst hear them in the wild
Tis thou, tis thou canst hear amid despair
We slumbered safely til the morrow
Though we, by men outcast, reviled;
Oh maiden, see a maidens sorrow
Oh mother, hear a suppliant child!
Ave Maria Ahh

Ave Maria,
Gratia plena
Maria, gratia plena;
Maria, gratia plena
Ave, ave Dominus,
Dominus tecum

The murky caverns air so heavy
Shall breathe of balm if thou hast smild
Oh maiden, hear a maiden pleading;
Oh mother, hear a suppliant child!
Ave MariaCaptcha
Piosenkę Rachael Lampa Ave Maria przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ave Maria, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ave Maria. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Rachael Lampa Ave Maria w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.