Total Praise


Lord, I will lift my eyes to the hills
Knowing my help is coming from You
Your peace You give me in time of the storm

You are the source of my strength
You are the strength of my life
I lift my hands in total praise to You

You are the source of my strength
You are the strength of my life
I lift my hands in total praise to You

Amen, Amen, Amen, Amen
Amen, Amen, Amen, Amen

You are the source of my strength
You are the strength of my life
I lift my hands in total praise to You

Amen, Amen, Amen, Amen
Amen, Amen, Amen, AmenCaptcha
Piosenkę Richard Smallwood Total Praise przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Total Praise, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Total Praise. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Richard Smallwood Total Praise w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.