Total Praise


Lord, I will lift my eyes to the hills
Knowing my help is coming from You
Your peace You give me in time of the storm

You are the source of my strength
You are the strength of my life
I lift my hands in total praise to You

You are the source of my strength
You are the strength of my life
I lift my hands in total praise to You

Amen, Amen, Amen, Amen
Amen, Amen, Amen, Amen

You are the source of my strength
You are the strength of my life
I lift my hands in total praise to You

Amen, Amen, Amen, Amen
Amen, Amen, Amen, AmenCaptcha
Liedje Richard Smallwood Total Praise is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Total Praisemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Richard Smallwood Total Praise downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Total Praise in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.