Out Here In The Middle


Broke into you car last night
Took your stereo
Now you say you don't know why
You live there anymore
The garage man didn't see a thing
So I guess it was an inside jo
You made a reservation
For a table for three
Said you had to wait
Someone must've bribed the maitre d
The boss got mad
And blamed it on you
The food was bad
The deal fell through

Out here in the middle
You can park on the street
Step up to the counter
Nearly always get a seat
Nobody steals
Nobody cheats
Wish you were here my love
Wish you were here my loveCaptcha
Piosenkę Robert Earl Keen Out Here In The Middle przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Out Here In The Middle, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Out Here In The Middle. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Robert Earl Keen Out Here In The Middle w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.