Out Here In The Cold


Darlin' don't leave me out here in the cold
I'm begging you baby don't leave me out here on my own

I'll die,
If you don't hold me tight
Tonight,
I couldn't make it outside
If I tried,
So please let me in lover,
Be kind

Darlin' don't desert me in here it's so dark
Don't leave me here darlin' don't you know I can't stand to part

Oh but I'll stay,
If you promise to keep me safe,
I can't make it alone,
I'm afraid,
Oh my angel just don't go away

Please, don't leave me out here in the cold
No, no please don't leave me out here on my ownCaptcha
Piosenkę Gotye Out Here In The Cold przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Out Here In The Cold, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Out Here In The Cold. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gotye Out Here In The Cold w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.