Wild Wind


Down on Main Street after sundown
Goodtime Charlie and Wanderin' Bill
Thought they might hold up Happy's Drive-in
One got away and one never will

Chorus:
That's the way it goes around here
I think everybody knows
That's the song they've been singin' for years
That's the way wild wind blows

Too tall Annie kept her money
In a Bible she never read
They found Lefty, her first ex-husband,
In his new pickup truck at the bottom of the riverbed

(Repeat Chorus)

Luther Martin, he ain't got nobody
But he sells papers and buys his wine
His granddaddy owned half of Main Street
Luther's daddy didn't have a dime

(Repeat Chorus)

Ain't no secret old Doc Skinner
Wrote prescriptions and made lots of friends
He could dance like nobody's business
Folks around here are sure missing him

(Repeat Chorus)Captcha
Piosenkę Robert Earl Keen Wild Wind przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wild Wind, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wild Wind. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Robert Earl Keen Wild Wind w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.